Rejsebetingelser

Karavane Rejser ApS og Karave World forudsætter, at alle vore medrejsende har orienteret sig om vilkårerne for rejserne. Alle vore pakkerejser er underlagt og følger ’Lov om pakkerejser’, ligesom de almindelige bestemmelser for Karavane Rejser ApS er udarbejdet på grundlag af den gældende lovgivning.
 

Bestilling og betaling

Når depositum er betalt betragtes købet af rejsen som gensidigt bindende, både for køber og for Karavane Rejser ApS.

Depositum er på 4.000/5000 kr (grupperejse/individuel rejse) per deltager per rejse og fungerer altså som bekræftelse af køb. Depsoitum betales umiddelbart efter rejsen er bestilt eller senest inden 60 dage før afrejse. Afbestillingsforsikring skal bestilles samtidig med depositum.

Den resterende del af rejsens pris skal betales senest 60 dage før afrejse. Overskrides denne frist for betaling af restbeløbet udover depositum kan Karavane Rejser ikke garantere den rejsendes deltagelse på rejsen eller garantere rejsens oprindelige pris.

Afbestilling

Hvis ikke andet er oplyst på faktura eller rejseplan gælder følgende betingelser for afbestilling

1) Afbestilles rejsen efter at depositum er indbetalt, vil depositum ikke blive refunderet. 
Afbestilles 60-15 dage før afrejse opkræver Karavane Rejser ApS et gebyr på 85% af rejsens pris. Ved afbestilling mindre end 15 dage før afrejse opkræver Karavane Rejser rejsens fulde pris.


2) Opstår den situation, at Udenrigsministeriet i perioden fra 14 - 0 dage før afrejse direkte fraråder rejser til området pga. krigshandlinger, naturkatastrofer, livstruende sygdomsepidemier eller lignende begivenheder opstået efter bestilling af rejsen kan rejsen afbestilles uden omkostninger for køber.

Afbestillingsforsikring

Karavane Rejser kan give et tilbud på afbestillingsforsikring, der dækker afbestilling ved akut opstået sygdom hos rejsedeltageren eller dødsfald i nærmeste familie (dvs. forældre, børn, bedsteforældre). Ved sygdom kræves dokumentation for hospitalsindlæggelse eller lægeerklæring i tilfælde af anden sygdom, der forhindrer deltagelse i rejsen. Forsikringen dækker dog ikke forsikringens præmie.


Afbestillingsforsikring skal bestilles samtidig med rejsen, og præmien forfalder samtidig med indbetaling af depositum. Afbestillingsforsikring kan ikke bestilles efter, depositum er betalt og præmien refunderes ikke ved nogen form for afbestilling.

Rejseforsikring

Den rejsende er selv ansvarlige for at afholde omkostninger ved eventuel sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. under i rejsen. Det anbefales derfor kraftigt at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger til behandling af sygdom, hjemtransport, evt. med ledsager, tab eller beskadigelse af bagage og ikke mindst ved ulykke eller død.

Betingelser for diverse rejseforsikringer bør altid læses grundigt igennem inden afrejse, så det er muligt, i god tid, at bestille den rigtige forsikring. Vær opmærksom på, at der i forbindelse med tegning af en rejseforsikring gælder særlige krav for personer, der lider af kroniske sygdomme og – for visse forsikringsselskaber – for personer, der er fyldt 70 år eller under rejsen fylder 70 år.

Karavane Rejser samarbejder med Europæiske Rejseforsikring og hvis man ønsker det, kan man købe sin afbestillingsforsikring og/eller rejseforsikring gennem Karavane Rejser.

 

Karavane Rejser yder ikke kompensation for forsinkelser og ændringer inden for 24 timers varighed. Ved flyforsinkelser er bureauet umiddelbart ansvarlig som repræsentant for flyselskabet, hvorfor reklamationer skal rettes til bureauet.

Bureauets ansvar rækker dog ikke ud over de internationale bestemmelser og konventioners begrænsninger. Såfremt et flyselskab yder gældende kompensation på stedet, kan yderligere krav ikke gøres gældende. Rejsende kan normalt ikke påregne erstatning i forbindelse med forsinket hjemrejse. Derfor er vigtige gøremål umiddelbart efter hjemkomsten rejsearrangøren uvedkommende.

 

Pas og Visum

Indien: Der kræves visum for at rejse til Indien. Karavane Rejser sender en guide til, hvordan man får visum, npr du har tilmeldt dig en rejse til Indien.

Hvis din rejse er under 30 dage kan du søge om et e-visum. Det fås nu online og skal ansøges om før afrejse. Du skal udfylde en visumformular på nettet. Efter nogle dage (officiel behandlingstid er 1-2 dage, men det kan tage længere tid) modtager du en mail med din visumbekræftelse. Denne mail skal printes og forevises ved paskontrollen (gå til e-visum-standen) i lufthavnen i Indien, hvor du får sat dit visum ind i passet. Visummet gælder 30 dage fra indrejse.

 Det skal du bruge for udfylde visumformularen:

- et scan af oplysningssiden i dit pas (siden med billede, navn og pasnummer)
- et pasbillede du kan uploade til ansøgningen
- Udfyldt visumformular (se nedenfor), som også skal uploades

Dit pas skal være gyldigt i minimum 6 måneder efter den periode, dit visum gælder.

Man kan ansøge om e-visum 4-30 dage før afrejse. Et e-visum koster 60 USD svarende til ca. 390 DKK (betales med visakort efter formularen er blevet udfyldt).

Hvis du skal rejse i længere ti end 30 dage, skal du søge via den indiske ambassade i København. Karavane Rejser sender de nødvendge informationer. Alternativt kan du kontakte den indiske ambassade:

Den indiske ambassade
Vangehusvej 15
2100 København Ø
Tlf.: 39 18 28 88 / 39 29 92 01

Hjemmeside: www.indian-embassy.dk

Nepal: Visum til Nepal er påkrævet og erhverves fra den nepalesiske ambassade i København eller ved ankomst til Kathmandu lufthavn. Udgiften til visum afholdes af kunden. Visum til Nepal koster 150 kr.. Der kræves et stk. pasfoto. Hvis man vælger at få lavet visum ved ankomst til Nepal, skal man medbringe et stk. pasfoto i farver samt 25 USD i kontanter.

Sri Lanka: Visum til Sri Lanka skal søges online. Et par måneder før afrejse sender Karavane Rejser en guide til, hvordan man søger visummet. Et visum til Sri Lanka er gyldigt i 30 dage.

Peru: Der kræves ikke visum til Peru ved rejser under 3 måneder.

Vietnam: Der kræves ikke visum til Vietnam ved rejser under 15 dage.

Cambodja: Der kræves visum til Cambodja. Visummet kan erhverves ved indrejse. Medbring 25 USD i kontanter samt et pasfoto.

Mozambique: Visum er påkrævet ved rejser i Mozambique. Visum kan fås ved indrejse og koster 80 USD. Det koster 140 USD, hvis man ikke rejser ind og ud af den samme grænsepost. Medbring foto og kontanter.

Passet skal uden for EU-landene normalt have en gyldighed på mindst 6 måneder efter hjemkomst.

Billetter

Vær opmærksom på, at rejsedeltagernes navn på særligt billetter, men også faktura og rejseplan, stemmer overens med navnet i passet. Kaldenavne, kunstnernavne og mellemnavne kan ikke benyttes som efternavn.


Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annullering kan kun forventes, hvis muligheden specifikt fremgår af fakturaen. Det skal ligeledes fremgå af fakturaen, hvis køber kan forvente særlige krav til billettens fleksibilitet udover rejseplanen.


Alle tider på rejseplaner og billetter er lokale tider. Der kan ske ændringer og det er derfor vigtigt at kontrollere afgangstiderne i de endelige rejsedokumenter. Ændringer forekommer typisk, hvis rejsen er planlagt i meget god tid og i forbindelse med ændringer i flyselskabernes fartplaner, der normalt revideres 1. april og 1. oktober. Stemmer tiderne på billetten ikke overens med den udleverede rejseplan eller reviderede rejseplan, skal man straks kontakte Karavane Rejser Aps.

Overdragelse af rejse og udeblivelse

Det er som udgangspunkt ikke muligt at overdrage en rejse til andre. I visse tilfælde, og i meget god tid før afrejse, kan det lade sig gøre mod tillæg til rejsens pris.

Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder kunden sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, herunder f.eks. flybilletter, vouchers, gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester, har Karavane Rejser ApS ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for disse uudnyttede ydelser

 Rejseplan og program

Ifølge lovgivningen kan en rejsearrangør ikke ændre rejsens forløb væsentligt efter kundens bestilling af rejsen, og Karavane Rejser ApS bestræber sig på at gennemføre rejsen som planlagt og beskrevet i det pågældende program. På nogle af rejserne med Karavane Rejser justeres programmet forholdsvist sent for at udnytte de helt aktuelle muligheder, begivenheder eller vejrforhold til størst glæde for de rejsende. 


Opstår der flyforsinkelser er Karavane Rejser ApS som repræsentant for flyselskabet ansvarlig for disse, og reklamation skal derfor rettes til Karavane Rejser ApS. Yder et flyselskab kompensation på stedet, kan der ikke rejses yderligere krav. Karavane Rejser ApS ansvar rækker ikke ud over de internationale bestemmelser og konventioners begrænsninger.


Har den rejsende vigtige ærinder umiddelbart efter planmæssig hjemkomst er det Karavane Rejser ApS uvedkommende, og der kan normalt ikke ydes erstatning som følge af forsinket hjemrejse.

ReklamationBureauet er tilsluttet Pakkerejse-Ankenævnet. Ved uenighed mellem Karavane Rejser ApS og den rejsende om fejl eller mangler ved rejsen, kan den rejsende indbringe sagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte (tlf.: 45 46 11 00).


Ethvert søgsmål mod bureauet skal afgøres efter dansk ret.


Regler i forbindelse med aflysning etc. gælder i henhold til Pakkerejseloven. Se endvidere

Reklamation over mangler ved rejsen SKAL rettes til Karavane Rejser eller bureauets stedlige repræsentant, så snart den konstateres, således at Karavaner Rejser har mulighed for på stedet at afhjælpe en eventuel mangel.

 

Karavane Rejser I Rejsegarantifonden nr. 2274 | Flæsketorvet 68, Kødbyen, 1711 København V  | Tlf.: +45 40 62 83 47 | info@karavanerejser.dk